Katulavatanssit luo kohtaamisen kuplan metroon

Tanssija ja tieteilijä Lauri Jäntti järjestää katulavatansseja julkisissa tiloissa. Elokuussa katulavatanssit nähdään metroverkossa.

Mikä on katulavatanssit?

Katulavatanssit on kaikille avoin improvisaatioon perustuva tanssillinen tutkimuslaboratorio kaupunkitilassa ja kaupunkitilasta. Nimestään huolimatta Katulavatansseilla on lopulta vain viitteellinen yhteys perinteisten lavatanssien kanssa. Tapahtumat rakentuvat paikasta toiseen vaeltavan äänentoistojärjestelmän ja kahden tunnin mittaisen, hyvin vaihtelevissa musiikillisissa maisemissa vierailevan soittolistan perustalle.

Mistä olet saanut innoituksen Katulavatanssien järjestämiseen?

Kaupunki näyttäytyy minulle rikkaana mahdollisuuksien keitaana, mutta myös kokoelmana erilaisilla tavoilla ja vahvuuksilla normittuneita ja helposti normiintuvia tiloja. Ne ovat täynnä erilaisten tahojen esittämiä käyttäytymisvaateita ja esillä-olemisen ehdotuksia. Haluamme Katulavatansseilla luoda tästä ymmärryksestä käsin tilapäisiä “kuplia”, joissa kaupunkitila muuttuu kokeilua tukevaksi leikkikentäksi, johon jokainen on kutsuttu osallistumaan. Katulavatansseilla haluamme myös kutsua ihmisiä vuorovaikutukseen keskenään sekä tutkiskelemaan toisten-kanssa-olemistaan erilaisesta perspektiivistä käsin.

3) Katulavatanssit tuodaan metroverkkoon. Miksi?

Metroverkko junineen on osa julkista kaupunkitilaa ja vieläpä erityisen mielenkiintoinen sellainen. Sosiaalista koreografiaa metrotilassa säätelevät varsin vahvat käyttäytymiskehotukset. Osa normeista on seurausta turvallisuusnäkökohdista, osa siitä, että metrotilassa olemiseen liittyy selkeä funktio siirtymiseen paikasta toiseen. Katulavatanssit Goes Raiteilta -tapahtumassa tutkitaan liike-improvisaation keinoin, minkälaisia kanssaolemisen mahdollisuuksia tällaiseen tilaan kätkeytyy.

5) Ruoholahden metroasemalla on myös nähtävissä Katulavatanssit-valokuvanäyttely elokuun ajan.

Joo! Näyttely koostuu minun ja Miila Vainion kahden vuoden aikana Katulavatansseista ottamista valokuvista sekä kuvia tulkitsevista tekstikatkelmista. Tekstit ovat otteita tansseihin osallituneille keväällä 2015 tehdystä kyselytutkimuksesta. Näyttelyn päämääränä on toimia avoimena kysymyksenä kaupunkitiloista ja niiden käytöstä sekä toimia reflektiopintana omille kokemuksille. Ennen kaikkea näyttely kuitenkin on kutsu.

6. elokuuta metroverkossa koettiin Katulavatanssit, jotka lähtivät Ruoholahdesta ja päätyivät Mellunmäen kautta Rautatieaseman Kompassiaukiolle. Katulavatanssit-näyttely on nähtävissä Ruoholahden metroasemalla elokuun ajan. Katulavatansseilla on oma facebook-ryhmä, jossa voit saada tietoa tulevista tapahtumista ja päästä mukaan tanssimaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top