Mennyt mies matkustaa metrossa

Jarkko Mikkilän metromatkoja kuvaavat maalaukset voi nähdä Yliopiston metroasemalla 30.10. asti. Haastattelimme taiteilijaa.

Kuka olet, mistä tulet?

Tulen alunperin Kuopiosta. Olen taidemaalari ja kuviksen ope.

Kuka on mennyt mies ja miksi hän matkustaa metrossa?

Mennyt mies on sarja akryylimaalauksia, joissa kuvaan miestä metrossa. Kiinnostuin aiheesta jo vuosia sitten. “Mennyt” tuossa nimessä tulee liikkeelläolosta ja nykyajasta. Tavallaan siitä, kuinka täällä ollaan kuitenkin aika “metsäläisiä” edelleen. Metro helposti tunnistettavana kaupunkielementtinä kiinnosti minua suljettuna ja liikkuvana tilana. Metrossa eri suuntiin risteilevät suunnat, sen muodot ja värit ovat mielenkiintoisia.

Millainen prosessi maalauksiin liittyy?

Aluksi minua kiinnosti ensisijaisesti tilan kuvaaminen. Myöhemmässä vaiheessa aloin tuoda tiloihin mukaan ajan sijoittamalla tilaan ihmisiä eri ajoilta. Ihminen tilassa muuttui ihmiseksi ajassa. Prosessi eteni ja lopputuloksena syntyi maalaukset, joissa toisen ajan ihminen on nykyajan liikkuvassa tilassa. Samassa tilassa on siis aikakerrostumia. Kaikki kulkee ajassa vaikkemme näkisikään ajan kerrostumia. Nykyihminenkin on tulevaisuuden haamu. Maalauksissa voi nähdä myös ajan vaatimukset ihmiselle ja toisaalta ihmisen muuttumattomuuden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top