No borders = Lupa haaveilla

No fences – no borders -tekstiiligraffititeos tuo ihmiset yhteen ja antaa luvan haaveiluun. Jututimme muotoilija Johanna Lauhialaa teoksen toteuttavasta Concreatives-kollektiivista.

1. Ketkä ovat ideoineet No fences – No borders tekstiiligraffititeoksen?

No Borders -tekstiiligraffititeoksen takana häärii Concreatives-kollektiivi. Kollektiivin tämaänhetkiseen ydinporukkaan kuuluvat lisäkseni muotoilijat Tanja Kallio, Kirsi Ranta ja Kirsi-Maria Raunio. Olemme sosiaaliseen designiin keskittyvä kollektiivi ja yhteisöllistävän kaupunkikulttuurin tekijä. Haluamme vaikuttaa muotoilun keinoin ihmisen sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin: esimerkiksi suvaitsevaisuuteen ja ihmisten väliseen kommunikaatioon.

Kraftivismi – jonka piiriin tekstiiligraffititkin kuuluvat – on ilmaisumuotona tärkeä osa kollektiivin toimintaa. Voisimme puhua lempeaästä aktivismista – vaikuttamisesta käsityön keinoin.

2. Mistä teoksessanne on kyse?

No Borders -teoksessa äänensä saavat kuuluville Kalasataman ja Vuosaaren asukkaat: mukana on monenlaisia paikallisia yhteisöjä ja porukoita. Järjestämme työpajoja, joissa työstämme teosta. Koostamme tuotoksista tekstejä Vuosaaren ja Kalasataman metroasemien verkkoaitoihin. Tuomme näin teokseen osallistuvien unelmia ja haaveita näkyviksi.

Haluamme rohkaista ihmisiä unelmoimaan ja kertomaan haaveistaan ja toiveistaan.

3. Mistä idea tuli? Miksi haluatte toteuttaa tämän?

Idea syntyi halusta yhdistää ihmisiä toimimaan yhdessä, elvyttää kyläyhteisöjä ja tehdä naapureita tutuiksi eri kaupunginosissa. Teoksen ajatuksena on rikkoa raja-aitoja erilaisten ihmisten välillä, tutustuttaa ja rikastuttaa sekä antaa osallistujille mahdollisuuden tulla kuulluiksi ja nähdyiksi. Käsitöiden tekeminen on luonteva tapa olla yhdessä. Usein käsitöitä tehdessä viriää keskusteluita. Niitä tehdessä pysähdytään hetkeen; käsityön ääreen hiljentymällä syntyy hedelmällisiä asioita.

4. Miksi teokset toteutetaan juuri Vuosaaren ja Kalasataman metroasemille?

Näiden asemien arkkitehtuuri ja arkiset ympäristöt inspiroivat meitä muotoilijoina. Haluamme tuoda iloa ja väriä urbaaniin ympäristöön. Ja uskomme myös, että Vuosaaren ja Kalasataman kyläyhteisöissä on paljon potentiaalia hedelmälliseen yhteistyöhön sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

5. Millaisia reaktioita tai ajatuksia tahdotte herättää?

Haluamme tuoda väriä metron varrelle uudella ja tuoreella tavalla. Tuomme tekstiiligraffiteja paikkoihin, joissa niitä ei ole nähty. Toivottavasti ne ilahduttavat matkustajia syksyn pimenevissä päivissä.

Haluamme myös kylvaää taideteoksen kokijaan unelmoinnin ja haaveilun siemenen. Ehkäpä teos voi synnyttää myös keskusteluja tai ainakin ajatuksia metron matkustajissa: “Mikä on minun unelmani? Entä sinun? Mistä olen aina haaveillut?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top